Nordic-Cup-2024Inspection-Report-med-uppdaterad-reg-info